Wat is SCIL?

SCIL is een communicatiestrategie waarbij je maximaal succesvol wordt in de interactie met de ander. Een toonbeeld van aanpassingsvermogen is de kameleon. Daarom hebben we als logo voor een gestileerde kameleon gekozen. Dit wonderlijke dier bezit als geen ander het vermogen om zijn omgeving waar te nemen en zijn strategie hierop af te stemmen. Het is een kei in het creëren van verbinding door optimale interactie. SCIL slijpt de kameleon in jou, leert je beter waarnemen, en naadloos af te stemmen op de ander!

In tegenstelling tot veel diagnose tools geeft jouw persoonlijke SCIL analyse geen “onveranderbaar profiel”. Het is een momentopname, die door het bewust maken van jouw interactievaardigheden (hoe goed neem je waar, hoe overtuigend kom je over) een ontwikkelingsproces op gang zet. Het enige doel wat we willen bereiken is om, met behulp van de SCIL strategie, jou te helpen zo effectief mogelijk de interactie met anderen aan te gaan.

Oefen profielen                                                                                                      SCIL strategie de sleutel tot SUCCESVOL COMMUNICEREN!

SCIL – gevalideerde communicatietraining

Grondlegger: Andreas Bornhäußer, internationaal expert voor persoonlijke effectiviteit, mediacoach en presentatietrainer.

AndreasBegin jaren ’80 startte Andreas zijn onderzoek met de volgende vragen:

welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van interactieve processen in het intermenselijke contact?

in hoeverre zijn deze invloedsfactoren te sturen?

De uitkomst is, na intensieve uitwisseling met collega‘s, neurologen, sociologen, psychologen en communicatiewetenschappers en een wetenschappelijke verhandeling (actueel met de leerstoel voor communicatiewetenschappen van Prof. Dr. Jo Reichertz aan Universiteit Duisburg-Essen) uitgegroeid tot de S.C.I.L.-Strategie. In het kader van wetenschappelijk onderzoek werden in totaal vier clusters ontdekt die beschrijven hoe mensen op anderen overkomen:

  • Sensus (= mensen die vanuit gevoel een relatie willen creëren)
  • Corpus (= mensen die vooral fysiek communiceren en contact leggen)
  • Intellektus (= mensen die vooral rationeel zijn)
  • Lingua (= mensen die zeer taalvaardig zijn)

Ieder cluster is op zijn beurt onderverdeeld in vier effectfactoren. In de afgelopen vijftien jaren zijn circa 40.000 personen onderzocht.

Kennis van de sterkte en zwakte van hoe jij op anderen overkomt maakt namelijk een bewuste toepassing van jouw sterke kanten mogelijk, maar ook de gerichte training van alle factoren waar je op dit moment minder sterk in bent. En het laatste is bijzonder belangrijk. Want iemand die sterk ontwikkeld is op alle clusters en factoren, beschikt in iedere situatie over een grote interactievaardigheid. Die kan spelenderwijs omgaan met de indruk die hij/zij op een ander wil maken en die indruk bij iedere gelegenheid of tegenover iedere persoon aanpassen en daarbij toch zichzelf blijven.

Dit model is uitstekend geschikt als hulpmiddel om jouw persoonlijke interactievaardigheden in kaart te brengen via het S.C.I.L.-profiel en om je gerichte oefeningen aan te bieden om jouw interactievaardigheden verder te ontwikkelen. Het is alsof je dirigent van jouw eigen orkest bent. Met het S.C.I.L.-profiel krijgt je inzicht welke instrumenten jij goed beheerst en welke instrumenten je vaker kunt inzetten. We gaan samen met jou werken aan het uitbreiden van jouw repertoire en het oefenen op al jouw instrumenten. Het uiteindelijke doel is dat je jouw boodschap zo weet te dirigeren dat het als muziek in de oren van jouw publiek klinkt!