SCIL Blog Mark Rutte

SCIL Blog Mark Rutte

Altijd die glimlach. Nu nog werken aan structuur!

In deze Blog bespreken wij als S.C.I.L. masters de spreekvaardigheden van BNers. Wij willen ons hier nadrukkelijk richten op de spreektechnieken en niet zo zeer op de inhoud of het gedachtegoed die deze BNers uitdragen. De S.C.I.L. performance strategie is een wetenschappelijk onderbouwd communicatie model. Het brengt onze interactievaardigheden in kaart reikt tools aan om deze te verbeteren. Het logo van de S.C.I.L. performance strategie is dat van een gestileerde kameleon. Dit dier weet zich door goed waar te nemen aan te passen aan zijn of haar omgeving. Dat is precies waar het in de S.C.I.L. strategie om draait. De indrukken die je opdoet op een, voor de omgeving, geschikte manier weten uit te drukken. De letters S.C.I.L. staan voor: Sensus (gevoel), Corpus (lichaamstaal), Intellektus (inhoud) en Lingua (taal- en stemgebruik). Meer weten: www.scilperformance.nl
Minister president Mark Rutte

Altijd die glimlach, gevat en met veel emotionele uitingen. Nu nog werken aan structuur!

Na het bekijken van Mark Rutte bij Zomergasten, College tour, verschillende speeches op bijvoorbeeld de VVD congressen en een korte persoonlijke ontmoeting (we spraken op hetzelfde congres) is bij mij het beeld van een levendige, geëngageerde en aaibare spreker ontstaan. Altijd die lach, het optimisme, superlatieven en weidse armgebaren daarnaast weinig script (tenzij opgedragen, zoals bij de MH17 ramp) en naar echte feitelijkheden in zijn speeches moet je behoorlijk zoeken. Laten we hem eens langs de S.C.I.L. meetlat leggen.

Sensus

Wat onmiddellijk opvalt is zijn innerlijke overtuiging waarmee hij, door zijn inmiddels befaamde optimisme, aan de meeste problemen een positieve draai wil geven. Daarbij maakt hij gebruik van veel bijvoeglijke naamwoorden zoals; enorm, ongelofelijk, ontzettend, fantastisch, geniaal, waanzinnig, briljant om zijn optimisme kracht bij te zetten. Vooral bij programma’s zoals college tour is hij volledig in het hier en nu en stapt spontaan (buiten het protocol om) op een oud studiegenoot of student af. Uit een fragment met Lodewijk Asscher wordt ook duidelijk dat hij sterk reageert op het moment en veel minder op het voorliggende protocol.

Ik kan stellen dat de Sensus cluster bij Mark Rutte goed ontwikkeld is en dat hij deze met gemak inzet.

Corpus

Binnen de mogelijkheden die hij als staatsman heeft mag je stellen dat hij altijd de dresscode respecteert en daar waar het casual kan hij zich ook casual kleedt. Vooral zijn handen en armgebaren zet hij nadrukkelijk in om zijn verhaal kracht bij te zetten.

Daarbij kan hij veel meer aan zeggingskracht winnen als hij zijn repertoire aan gezichtsuitdrukkingen zou verbreden. Ook hier voert het optimisme de boventoon en zijn de bewegingen die hij met zijn hoofd maakt te onrustig, alsof alles in de hoogste versnelling moet gebeuren. Juist het vakkundig variëren in bewegingstempo en in gezichtsuitdrukkingen zouden meer dynamiek en diepgang aan zijn betogen geven.

Ondanks de spontane acties die kenmerkend voor hem zijn neemt hij gek genoeg niet veel ruimte als hij op een podium staat. Ook daar is voor hem nog een en ander te halen.

Intellektus

Deze cluster kent het grootste ontwikkelpotentieel voor Mark Rutte. In alle betogen die ik van hem heb gezien hoor ik veelvuldig de reeds eerder genoemde bijvoeglijke naamwoorden die opvallend weinig gevolgd worden door feiten. “Wij staan voor een grote opdracht…(welke feitelijke opdracht is dat dan?), wij gaan voor een kleinere overheid…(hoeveel kleiner?), het is veel veiliger geworden…(welke cijfers staven dat?), veel meer banen gecreëerd… (hoeveel banen?).

Ook in de opbouw en structuur van zijn betogen is nog veel te halen. In een van zijn speeches heeft hij het over het Oekraïne verdrag waarbij hij de Bokito metafoor inzet en uiteindelijk eindigt met te zeggen dat wij de Bokito moeten zijn die als laatste met zijn ogen knippert. Ook daar geen inhoudelijk argumenten. Het is dan raadzaam om bijvoorbeeld de pro en contra opbouw te gebruiken. Daarbij lanceer je een hypothese (overeenstemming over de aanpak in Oekraïne) gevolgd door de pro’s (welke overwegingen spreken in het voordeel en hoe kan ik deze onderbouwen) en de contra’s (welke overwegingen spreken in het nadeel en waaruit blijkt dat). Van daaruit kan je een afweging maken gevolgd door een conclusie en vervolgstappen.

Structuur, diepgaande analyse en heldere doelstellingen zijn ontwikkelpunten die Mark Rutte helpen om met meer charisma op te treden.

Lingua

Behalve het inzetten van meer klankvariatie en het gebruiken van tempoverschillen is dit weer een cluster waar hij zich thuis voelt. Met gemak bedenkt hij metaforen en gebruikt hij taal die mensen begrijpen. “Tegen al die graaiers zou ik willen zeggen, toedeledokie, ga maar gauw naar Londen”.

Hij bedient zich graag van storytelling waarbij hij enthousiast begint maar de pointe noch wel eens ontbreekt.

Hij is ad rem en gevat en past zijn woordgebruik makkelijk aan de doelgroep aan.

Kortom een innemende, enthousiaste spreker die met gemak aan charisma werken kan door zich meer te bedienen van effectieve structuren, inhoudelijke en feitelijke onderbouwing en een meer ‘koninklijke” lichaamstaal.

Wil jij weten hoe jouw SCIL profiel er uit ziet? Hier lees je hoe je dat kunt doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *